Zoeken
close

Welcome to Atos Medical

Selecteer uw land

België (Nederlands)
Europe
Belgique (Français)
België (Nederlands)
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Norge
Polska
Portugal
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi
Sverige
UK (English)
Asia
中文(大中華)
日本語 (Japan)
Americas
Brazil
Canada (English)
Canada (French)
USA (English)
Oceania
Australia (English)
New Zealand (English)
Other
International
Confirm your selection
  • Land:België (Nederlands)

Ethiek en naleving

Bij Atos Medical zetten we ons in om mensen die ademen via een stoma te helpen met ontwerpoplossingen en technologieën die ontwikkeld zijn op basis van jarenlange ervaring en een grondig begrip van onze gebruikers. We leven altijd naar onze waarden: we luisteren, we hebben focus, we zijn betrokken, we inspireren.

Ga naar onze waarden

Uitdrukking geven aan onze waarden: doe het juiste

We willen aansluiting vinden bij onze aandeelhouders, hen betrekken bij onze activiteiten en onze eindgebruikers steunen en de nodige middelen verschaffen. Het doet er niet toe met wie we samenwerken, met onze gebruikers, onze collega’s, zorgverleners of zakenpartners, respect en integriteit vormen de kern van alles wat we doen.

Onze Gedragscode is voor ons allemaal het gemeenschappelijke uitgangspunt wanneer we spreken over naleving en ethisch gedrag. De code is onze dagelijkse richtlijn en we verwachten van al onze leidinggevenden en werknemers en iedereen die namens ons optreedt dat zij zich houden aan de Gedragscode en de huidige wetten en voorschriften.

Ga naar onze Gedragscode

Laat van u horen!

Bij Atos Medical vatten we overtredingen van de Gedragscode zeer ernstig op. We verwachten van mensen dat zij zich uitspreken en we verwachten van onze managers dat zij een open dialoog voeren met hun werknemers wat betrek ethiek en hen helder advies bieden bij zorgen.

Stel ons op de hoogte wanneer u zich zorgen maakt over ethiek en naleving. U kunt terecht bij uw manager of de Compliance Officer. Vergeet niet dat wij allemaal de verantwoordelijkheid delen voor het behouden van onze goede reputatie en onze hoge ethische normen. Onze werknemers en aandeelhouders beschikken ook over de optie om gebruik te maken van onze Speak Up Hotline.

Contactgegevens Compliance:
E-mail: compliance@atosmedical.com
Tel.: +46 415 169 72