Zoeken
Spreken met een elektrolarynx

Een elektrolarynx is een van de drie methodes voor stemrevalidatie na een laryngectomie. Sommigen gebruiken het als hun enige spraakmethode, anderen hebben de elektrolarynx als een back-up voor het geval dat spreken met hun stemprothese niet mogelijk is.

Bij deze methode wordt met de hand een hulpmiddel gebruikt dat trillingen genereert zodra dit op de hals wordt geplaatst. Het trillende geluid dat de elektrolarynx produceert wordt door de tong en lippen omgezet in begrijpelijke spraak.

Opgemerkt moet worden dat de stem zoals geproduceerd door een elektrolarynx een blikkerig, ietwat robotachtig geluid geeft klinkt, dat in beperkte mate kan worden gemoduleerd.

Als u meer wilt weten over elektrolarynx-apparaten, neemt u contact op met de Customer Service of met uw arts/zorgprofessional.
Contactez-moi.