Zoeken
Spreken met een stemprothese

Spreken met een stemprothese is tot op de dag van vandaag de meest gebruikelijke methode die wordt toegepast na een totale laryngectomie. Deze stemrevalidatie methode wordt van de drie methoden beschouwd als de meest succesvolle voor het creëren van een natuurlijk klinkende en vloeiende stem.

De stemprothese wordt geplaatst in een kleine opening tussen de luchtpijp en de slokdarm. De opening wordt meestal tijdens de operatie gemaakt zodat u zo snel mogelijk kunt leren spreken met uw eigen stem.

 

Hoe is de stem gemaakt

Na uw operatie gaat het ademen via de opening in uw hals (ook wel tracheostoma genoemd). Door het stoma voor het uitademen te bedekken, wordt alle lucht vanuit uw longen via de stemprothese en via uw slokdarm naar de mond geleid. Zodra de uit te ademen lucht door het bovenste deel van uw slokdarm komt, gaat het omliggende weefsel in uw slokdarm vibreren waardoor geluiden worden geproduceerd die door middel van beweging van uw tong en lippen tot woorden worden gevormd.

Spraak met een stemprothese

De onderstaande video’s geven u een idee hoe het klinkt als u spreekt met een stemprothese. Ook is het verschil te horen tussen spraak met behulp van een elektrolarynx en slokdarmspraak.

Voordelen van het spreken met een stemprothese:

  • Eenvoudig te leren – een functionele spraak is snel bereikt
  • Geeft een normale spraakkwaliteit – vloeiende spraak met normale woorden en langere fonatie (klank) tijd.
  • Meestal het gemakkelijkst om te begrijpen.
Bel onze Customer Service voor uitleg over de diverse stemprothesen
Bel mij