Zoeken
Tympanostomie – trommelvlies

Oorontstekingen komen vaak voor, met name bij kinderen. Meestal gaan oorontstekingen vanzelf weer over of kunnen ze effectief worden behandeld met antibiotica. Maar soms worden oorontstekingen en/of vocht in het middenoor chronisch.

Wanneer ontstekingen en/of vocht in het middenoor chronisch worden, kan dat leiden tot gehoorverlies, gedragsproblemen of vertraging in de spraak- en taalontwikkeling. In deze gevallen adviseert de KNO-arts mogelijk het plaatsen van een trommelvliesbuisje.

Trommelvliesbuisjes, of tympanostomiebuisjes, zijn kleine buisjes die in het trommelvlies worden geplaatst zodat er een verbinding ontstaat tussen de middenoorholte en de uitwendige gehoorgang. Hierdoor kan lucht in het middenoor stromen voor ventilatie en/of kan vocht uit het middenoor naar de uitwendige gehoorgang worden afgevoerd.

De meest voorkomende indicatie voor het plaatsen van een trommelvliesbuisje is een herhaaldelijke middenoorontsteking (acute otitis media) of de aanhoudende aanwezigheid van vocht in het middenoor (OME = otitis media met effusie). Andere minder vaak voorkomende indicaties zijn een vervormde buis van Eustachius, een vervormd trommelvlies, of complicaties van een middenoorinfectie zoals mastoïditis.

Wilt u meer leren over de TympoVent?