Zoeken
close

Welcome to Atos Medical

Selecteer uw land

België (Nederlands)
Europe
Belgique (Français)
België (Nederlands)
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Norge
Polska
Portugal
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi
Sverige
UK (English)
Asia
中文(大中華)
日本語 (Japan)
Americas
Brazil
Canada (English)
Canada (French)
USA (English)
Oceania
Australia (English)
New Zealand (English)
Other
International
Confirm your selection
 • Land:België (Nederlands)

Standaard EU-privacybeleid voor de Atos Medical Group

Standaard EU-privacybeleid voor de Atos Medical Group

Dit beleid verklaart de wijze waarop Atos Medical BVBA uw persoonlijke gegevens verwerkt en wat wij doen om uw gegevens te beschermen en om uw recht op privacy zo goed mogelijk te respecteren. Wij krijgen uw persoonlijke gegevens via onze communicatie en interactie met u, van gezondheidswerkers, zorgorganisaties, werknemers en van andere bronnen.


Verantwoordelijkheid voor gegevens

Wij evalueren continu of uw rechten het risico lopen om negatief te worden beïnvloed door onze activiteiten ten aanzien van de gegevensverwerking. Wij geven speciale aandacht aan het risico op discriminatie, identiteitsdiefstal of fraude, financieel verlies, reputatieschade, en aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wanneer het nodig is dat wij uw gevoelige persoonlijke gegevens verwerken, voeren wij altijd een grondige impactbeoordeling inzake gegevensbescherming uit om eventuele hoge risico’s voor uw rechten en vrijheden aan het licht te brengen. Wij voeren de impactbeoordeling uit voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken.


Contactinformatie

Atos Medical BVBA fungeert als gegevensbeheerder en voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake bescherming van persoonlijke gegevens. Neem gerust contact met ons op, als u informatie nodig hebt over de gegevensverwerking bij Atos Medical BVBA:

Adres:
Pastoor Cooremansstraat 2
1702 Dilbeek

Afdeling: Kwaliteit

Bedrijfsregistratienummer: BE0870179971

Telefoonnummer: +32 22 18 5550

E-mail: quality.nl@atosmedical.com

Website: www.atosmedical.be


Eerlijke en transparante verwerking van persoonlijke gegevens

Wij brengen u op de hoogte van de verwerking van uw gegevens en het doeleinde van de verwerking op het moment dat u ons de gegevens verstrekt. Als de gegevens van derde partijen afkomstig zijn, zoals leveranciers, overheidsinstanties, beroepskrachten in de gezondheidszorg of zakenpartners, brengen wij u binnen 10 dagen na ontvangst van uw persoonlijke gegevens op de hoogte. Wij lichten u ook in over het doeleinde van de verwerking, waarvoor de gegevens worden verzameld, maar ook over de wettelijke basis voor het verzamelen van uw gegevens.


Gegevenstypen

De gegevenstypen die wij verwerken zijn onder meer:

 • Contactinformatie, bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, postcode, klant-id
 • Contactinformatie van de zorgverlener
 • Productgerelateerde gegevens, zoals aankoop- en gebruiksgegevens, en de deelname aan evenementen van Atos
 • Verzekering gerelateerde gegevens
 • Sociaal-fiscaal nummer
 • Gezondheidsgerelateerde informatie
 • Aanvullende informatie die is gedeeld met Atos Medical-vertegenwoordigers tijdens bijeenkomsten, correspondentie en telefoongesprekken, bijv. tevredenheid met het product, gebruiksvoorkeuren enz.

In sommige gevallen moeten wij uw persoonlijke gegevens combineren met gegevens die van andere partijen zijn verkregen, bijv. van ziekenhuizen en gezondheidswerkers. Als het combineren van gegevens een negatief gevolg heeft voor uw privacy, bijv. doordat uw identiteit en uw privé- of gevoelige gegevens worden bekendgemaakt, zullen wij om uw geïnformeerde toestemming vragen alvorens deze gegevens te verwerken.

Wij verzamelen en bewaren uw persoonlijke gegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden of voor andere specifieke, wettelijke doeleinden. Deze hebben wij nodig in de volgende situaties:

 • beantwoording van uw vragen over producten, evenementen en diensten;
 • voldoening aan uw aanvraag van producten en diensten;
 • voldoening aan een bestelling of recept van uw gezondheidswerker;
 • verbetering van onze producten en diensten;
 • aanpassingen in onze communicatie met u;
 • beheer van uw relatie met ons;
 • bij marketing- en PR-activiteiten, bijv. u inlichten over nieuwe producten of toekomstige evenementen.


Relevante en noodzakelijke persoonlijke gegevens

Wij verwerken alleen gegevens die relevant en geschikt zijn voor de hierboven bepaalde doeleinden, alleen de gegevenshoeveelheid die noodzakelijk is en alleen gegevens die noodzakelijk zijn om aan een specifiek doeleinde te kunnen voldoen.

De verwerking van specifieke gegevenstypen kan bij wet zijn bepaald. Het type en de hoeveelheid verwerkte persoonlijke gegevens kunnen tevens nodig zijn om aan een contract of andere wettelijke verplichtingen te voldoen. Voordat wij overgaan tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, beoordelen wij of wij de hoeveelheid verzamelde gegevens kunnen beperken en of bepaalde gegevenstypen kunnen worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.


Persoonlijke gegevens bijwerken

Wij houden continu toezicht op uw gegevens en werken deze bij ter verzekering van de nauwkeurigheid van de gegevens.

Onze diensten zijn afhankelijk van de nauwkeurigheid van uw gegevens, en daarom vragen wij u om ons op de hoogte te houden van relevante wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg de bovenstaande contactinformatie of neem contact op met uw lokale Atos Medical-vertegenwoordiger als u ons wilt inlichten over wijzigingen in uw gegevens.

Ter verzekering van de gegevenskwaliteit beschikken wij over interne procedures voor het toezicht en de opslag van uw persoonlijke gegevens.


Opslag en verwijdering van persoonlijke gegevens

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, verwerkt en opgeslagen.


Geïnformeerde toestemming

Tenzij wij over wettelijke gronden beschikken om uw gegevens zonder uw instemming te verwerken, zullen wij altijd om uw geïnformeerde toestemming vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens om de eerder beschreven doeleinden gaan verwerken en wij zullen u altijd informeren over de wettelijke basis van en onze gerechtvaardigde interesse in de verwerking van uw gegevens.

Uw toestemming is vrijwillig en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Gebruik de eerdergenoemde contactinformatie of neem contact op met uw lokale Atos Medical-vertegenwoordiger voor meer informatie, of als u uw toestemming wilt intrekken.

Als wij uw gegevens willen verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor de gegevens werden verkregen, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doeleinde en u om toestemming vragen voordat deze verder worden verwerkt. Als de wettelijke basis voor de verwerking wordt gewijzigd, zullen wij u tevens daarvan op de hoogte brengen.

Wanneer onze producten of diensten vereisen dat de persoonlijke gegevens van een kind worden verwerkt, zullen wij de ouders of voogd van het kind om geïnformeerde toestemming vragen. Wij doen ons best om te verifiëren dat de toestemming is gegeven door een ouder die voogdijschap heeft over het kind.


Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derde partijen

Wij zullen nooit uw persoonlijke gegevens aan derde partijen overdragen voor marketingdoeleinden, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen en u informatie hebben verstrekt over het geplande gebruik van uw gegevens. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit type gegevensoverdracht.

Wij vragen u niet om toestemming als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Voordat wij uw persoonlijke gegevens aan partners in derde landen overdragen, zullen wij u hiervoor om toestemming vragen.

Bovendien zullen wij bij de gegevensoverdracht aan partners in derde landen ons ervan verzekeren dat de mate van gegevensbescherming

geschikt is voor en in overeenstemming met de normen van dit beleid en met de wettelijke voorschriften. Wij verplichten onze zakelijke partners om veiligheidsmaatregelen te treffen ten aanzien van de gegevensverwerking, gegevensbeveiliging en de verantwoordelijkheid om uw rechten te respecteren.


Gegevensbeveiliging

Wij hebben procedures ingesteld voor de beveiliging van gegevens, waaronder richtlijnen en maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of aanpassingen, maar ook tegen onbevoegde openbaarmaking of toegang.

Ten aanzien van ons bevoegde personeel, dat de persoonlijke gegevens verwerkt, handhaven wij procedures voor de toegangsrechten tot die gegevens. Wij houden toezicht op de feitelijke toegang via een logboekregistratie en controlemaatregelen. Wij maken voortdurend back-ups van onze gegevens om gegevensverlies te voorkomen en passen versleutelingstechnieken toe om de vertrouwelijkheid en authenticiteit van uw gegevens te beschermen.

Bij een beveiligingslek waardoor het waarschijnlijk is dat u aan een hoog risico wordt blootgesteld van discriminatie, identiteitsdiefstal, financieel verlies, reputatieschade of een ander aanzienlijk nadeel, zullen wij u onverwijld op de hoogte brengen van het gegevenslek.


Cookies

Als wij van cookies gebruikmaken, zullen wij u informeren over het gebruik en doeleinde van het verzamelen van gegevens via cookies. Voordat wij cookies op uw apparaat opslaan, zullen wij u hiervoor om toestemming vragen.

Bezoek onze website, waar u tevens informatie kunt vinden over het weigeren of verwijderen van cookies, voor meer informatie over ons cookiegebruik. Raadpleeg ons cookiebeleid als u uw toestemming wilt intrekken.


Gegevensrechten

U hebt het recht om informatie in te winnen wat betreft het type gegevens dat wij over u verwerken, de gegevensbron en het doeleinde van de verwerking. U kunt tevens informatie inwinnen over de geplande periode gedurende welke wij uw gegevens gaan opslaan, maar tevens aan wie uw gegevens mogelijkerwijs zullen worden overgedragen in Europa en daarbuiten.

Als u van mening bent dat de door ons verwerkte gegevens over u onnauwkeurig zijn, hebt u het recht om deze te laten rectificeren. U dient contact met ons op te nemen, aan te geven wat de onnauwkeurigheden zijn en hoe u deze wilt hebben gerectificeerd.

U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, en u kunt bezwaar maken tegen het delen en verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Gebruik de eerdergenoemde contactinformatie om bezwaar te maken. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken.

Als u uw recht op overdraagbaarheid van gegevens wilt claimen, ontvangt u uw persoonlijke gegevens in een standaard en algemeen gebruikte opmaak. De gegevens die onder het recht van overdraagbaarheid van gegevens vallen, zijn gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld en gegevens die wij met uw toestemming van andere bronnen hebben verkregen.

Bij uw verzoek om toegang tot uw gegevens, de rectificatie of het uitwissen van uw gegevens of bij een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens zullen wij onderzoeken of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Vervolgens zullen wij onverwijld, en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Raadpleeg de eerdergenoemde contactinformatie als u gebruik wilt maken van uw gegevensrechten.

Klachten

Als u incorrecte of onwettige gegevensbehandeling ervaart, kunt u contact opnemen met Atos Medical BVBA op de eerder genoemde contact informatie. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling via Atos Medical BVBA, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij het AFMPS, zie website https://www.afmps.be/fr/plaintes ter attentie van

Administrateur général AFMPS
Bâtiment Eurostation, bloc 2
Place Victor Horta, 40/40
1060 Bruxelles